de Rolf Groep

de Rolf Groep en vrienDD helpen onderwijsinstellingen met hun buitenruimte.

Logo image

Samen en voor de Rolf Groep houden wij ons bezig met het adviseren, het ontwerpen en het inrichten van de buitenruimten bij scholen.

 • Ieder schoolplein, iedere speelplek in het onderwijs is anders. Iedere school is anders. Iedere wens is anders. Kortom; elke schoolplein verdient een analyse, een advies, een plan en bovenal een ambitie.  Het is en blijft een spannend maar vooral ook een leuk traject om te doen voor een school. Er is zoveel aanbod en de vraag is eigenlijk altijd; wat past het beste bij onze school. De producten zijn ondersteunend aan dat doel. Er komt veel bij kijken en door  de ervaring van vrienDD, onze partner voor uw buitenruimte kunnen wij u goed bijstaan in dit traject.  vrienDD is een jong, fris, creatief maar bovenal leuk bedrijf. De ervaring van bijna 20 jaar hebben wij samen kunnen brengen het bedrijf genaamd vrienDD. vrienDD kan u namens de Rolf Groep bij staan met betrekking tot speeltoestellen, sport toestellen, straatmeubilair,  fietsparkeer oplossingen, maatwerk, ondergronden, groenvoorziening en onderhoud & beheer. Ons doel is altijd uw buitenruimte uitdagend te maken en te houden; uw buitenruimte is immers onze passie! vrienDD is de geautoriseerde dealer/partner van HAGS en Playpower producten/diensten in Nederland. HAGS (www.HAGS.nl ).
 • De Rolf groep is producent en leverancier van spel- en ontwikkelingsmateriaal, meubilair en onderwijsleermiddelen, en dienstverlener op het gebied van ICT-toepassingen, gericht op het basisonderwijs en de kinderopvang.De Rolf groep staat garant voor een integraal aanbod diensten en producten afgestemd op eigentijds onderwijs voor kinderen van 0-12 jaar. Dankzij de krachtenbundeling tussen KG & Rolf en QL-ICT kunnen wij kinderopvangorganisaties en scholen nog beter helpen om spel- en ontwikkelingsmaterialen, (digitale) leermiddelen en ICT-toepassingen effectief in te zetten.De Rolf groep biedt aan kinderopvangorganisaties en basisscholen:
 • Methoden en leermiddelen
 • Spel- en ontwikkelingsmateriaal
 • Meubilair en projectinrichting
 • Kantoor- en schoolartikelen
 • Creatieve verbruiksmaterialen
 • ICT toepassingen, hard- en software
 • Beheer van ICT-netwerk en infrastructuur
 • Digitale werk- en leeromgeving
 • Presentatiemiddelen en producten voor digitaal leren
 • Trainingen en opleidingen

Onze missie
De missie van de Rolf groep richt zich op de wereld van het kind van 0-12 jaar
Wij willen mensen inspireren en ondersteunen die kinderen begeleiden bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. Wij voelen ons verantwoordelijk om een nadrukkelijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en scholing van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar, in een omgeving waarin zij de kans krijgen hun talenten te ontdekken en zich optimaal te ontplooien. Lees verder

Basisonderwijs
Nieuwe trends en ontwikkelingen in het basisonderwijs volgen elkaar in snel tempo op. U krijgt misschien te maken met de oprichting van een brede school. Maar ook andere vormen van samenwerking tussen de basisschool en de kinderopvangorganisatie, in de vorm van buitenschoolse opvang (BSO) en voor- en vroegschoolse educatie (VVE), bieden nieuwe invalshoeken. Dit vraagt om een heldere visie van een organisatie als de Rolf groep die diensten en producten ontwikkelt en aanbiedt, afgestemd op de actuele behoeften binnen het hedendaagse onderwijs.

Kinderopvang
Het inrichten of vernieuwen van een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang is een bijzondere uitdaging. De omgeving waarin uw kinderopvangorganisatie is gevestigd, moet aantrekkelijk zijn voor kinderen en voor hun ouders. Daarnaast wilt u zo optimaal mogelijk gebruik maken van de beschikbare ruimtes. Dit vergt veel flexibiliteit en creativiteit. En uiteraard wilt u ook een goede en ergonomisch verantwoorde werkplek bieden aan uw medewerkers. Kwaliteit en veiligheid staan hierbij centraal. Met behulp van de expertise van kinderopvangorganisaties zelf, werken we continue aan alternatieve oplossingen die nieuwe pedagogische inzichten combineren met huidige wet- en regelgeving.