Gemeenten

Alle gemeenten (406) in Nederland hebben speel- en sportplekken. In sommige gemeenten worden schoolpleinen na sluitingstijd ook vrij gesteld voor kinderen in de wijk. Om de zoveel jaar schrijft een gemeente een speelruimtebeleid en besteed dan via een bestek het contract aan. Het voelt wel eens als een verplichting voor een gemeente en hier zitten ze ook echt mee. Er is niet altijd de vrijheid om de echte wens van de mensen centraal te stellen vanwege budget of wetgeving.

vrienDD vindt het juist een uitdaging om hier mee om te gaan. Er is zo veel uit de buitenruimte te halen. Combineer sporten, spelen, schoolpleinen, groenvoorzieningen en bestrating echt. Met regelmaat worden speeltoestellen verwijderd terwijl het niet nodig is. Overleg met leveranciers of deze nog een bestemming kunnen hebben, tweedehands verkoop, lokale speeltuinverenigingen, scholen maar eventueel ook naar het buitenland. Met goed onderhoud verlengt u ook de levensduur van de speeltoestellen.

Verder is het van belang om na te denken over de locaties binnen wijken of hele dorpen. Is er bijvoorbeeld een speeltuinvereniging wat als centrale plek kan dienen binnen spelen. Als de speeltuinverenigingen weer het centrale punt zijn in Nederland dan genereren zij zelf ook gelden door hun ledenaantallen. Een gemeente kan dan zich met name richten op extra speelaanleidingen, steun speelplekken in de wijken.

Andere visies op de inrichting is; veel variatie in de wijken met een centrale sport en speelplek waardoor kinderen samen daar zijn, spelen en elkaar leren kennen. Een combinatie van spelen met toestellen, het spelen met groen maar ook de urban sporten verdienen ruimtes.

De inrichting van de buitenruimte is onze passie en wij helpen u hier graag bij.
Lees ook onze Columns;
Urban sporten winnen meer terrein
Hoe krijg je kinderen buiten

Groet,
Het team van vrienDD.